Longkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker waar mensen aan overlijden. De prognose voor overleving is voor deze vorm van kanker, in vergelijking met andere vormen, nog steeds ongunstig. Kankertherapie beleeft een renaissance nu wetenschappers in de hele sector nieuwe manieren zoeken om kwaadaardige cellen aan te vallen. Binnen Sanofi ligt een sterke focus op de volgende generatie kankermedicijnen, waaronder behandelingen voor longkanker.

Longkanker - een van de dodelijkste vormen van kanker

Honderd jaar geleden was longkanker een zeldzame ziekte met een zeer lage prevalentie. Tegenwoordig is het in België de derde meest voorkomende kanker.1 Hoewel roken de belangrijkste oorzaak van dit soort kanker blijft, is blootstelling aan bepaalde stoffen (met name op de werkplek) ook een risicofactor.

Onderzoek naar longkanker - zowel naar de oorzaak en het gevolg, maar ook naar de behandeling - heeft geleid tot belangrijke ontdekkingen en vorderingen die wij nog steeds benutten. Het inzicht nu is dat longkanker niet één enkele ziekte is, maar een verzameling van vele verschillende ziekten elk weer te onderscheiden door een eigen "moleculair kenmerk".

"Aangezien longkanker een van de belangrijkste oorzaken is van sterfte door kanker en de prognose voor overleving nog steeds ongustig is in vergelijking met andere vormen van kanker, is longkanker een belangrijk aandachtsgebied voor Sanofi. We zijn zeer verwachtingsvol over de innovatieve behandelingen die al op de markt zijn en de behandelingen die in onze pijplijn zitten en hopelijk van toegevoegde waarde zijn voor de patiënten", aldus Florence Colliez, medisch adviseur longoncologie.

De toekomst van de behandeling van longkanker

Chemotherapie speelt een belangrijke rol bij de behandeling van de meeste vormen van kanker, waaronder longkanker. In de moderne kankerbehandeling zijn er verschillende nieuwe manieren om tumoren gerichter te bestrijden zodat de bredere schade die door chemotherapie wordt veroorzaakt tot een minimum wordt beperkt. Wetenschappers hebben bijvoorbeeld zogeheten monoklonale antilichamen gecreëerd, die zich op specifieke doelwitten kunnen richten in plaats van dat ze het hele systeem bereiken. Sommige van deze antilichamen wekken een immuunrespons op, een behandeling die "immuno-therapie" wordt genoemd. Daarnaast onwikkelen onderzoekers nu innovatieve behandelopties met zogenaamde "antilichaam-geneesmiddel conjugaten ", waarbij monoklonale antilichamen worden gebruikt om zeer krachtige chemotherapiemoleculen - cytotoxica - rechtstreeks in de tumorcellen af te leveren en aldaar te laten binden in kleinere, minder toxische hoeveelheden.4

Innovatie en ontwikkelingen

Sanofi investeert in de volgende generatie innovatieve geneesmiddelen tegen kanker en er is onderzoek gaande op basis van verschillende technologische platforms. Met een duidelijke focus, diepgaande interne expertise en toonaangevende partners ontwerpen de wetenschappers van Sanofi nieuwe en mogelijk levensveranderende geneesmiddelen voor kankerpatiënten wereldwijd.

"De huidige behandelingen voor kankerbestrijding worden versterkt en doorontwikkeld met diverse nieuwe technologieën. Hoe meer 'wapens' we in ons arsenaal hebben om kanker aan te vallen, hoe meer mogelijkheden onze wetenschappers hebben om therapieën te ontdekken die effectief zijn voor patiënten" aldus Florence Colliez.

Het platform van Sanofi voor het ontwikkelen van innovatieve geneesmiddelen voor toepassing in oncologie.5

References

  1. https://kankerregister.org/media/docs/CancerFactSheets/2019/Cancer_Fact_Sheet_LungCancer_2019.pdf
  2. Cancer.org. 2020. Key Statistics for Lung Cancer. [online] Available at: https://www.cancer.org/cancer/lung-cancer/about/key-statistics [Accessed October, 2021].
  3. G Goeckenjan. Lung cancer - historical development, current status, future prospects. [online] Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20827638/ [Accessed October, 2021].
  4. Lambert JM, Morris CQ. Antibody-Drug Conjugates (ADCs) for Personalized Treatment of Solid Tumors: A Review. Adv Ther. 2017;34(5):1015‐1035. doi:10.1007/s12325-017-0519-6
  5. Data on file, Sanofi