Lachende kinderen

Milieubewust

Aangezien de productie van geneesmiddelen een impact heeft op eindige bronnen zoals energie, lucht en water, is de zorg voor het milieu van essentieel belang voor het succes van onze onderneming. Sanofi streeft er naar om zijn ecologische voetafdruk te verminderen voor een gezondere planeet, met de betrokkenheid van iedereen.

Sanofi neemt actie om de verandering van het klimaat tegen te gaan door de CO2-uitstoot met 50% te verminderen tegen 2025 en CO2-neutraal te zijn tegen 2050.

Sinds 2007 heeft Sanofi Geel een langetermijn reductieplan. Dit heeft al een reductie van ± 4000 Mton CO2 opgeleverd. Het gebruik van LED-verlichting, vervanging van luchtgekoelde koelinstallatie door watergekoelde en optimalisatie van onze HVAC installaties zijn een greep uit de maatregelen.

Verder streeft Sanofi naar een duurzaam beheer van grondstoffen en verbinden we ons ertoe het waterverbruik te reduceren met 25% tegen 2020 en duurzaam waterverbruik te verzekeren op alle sites tegen 2025.

Bij Sanofi Geel werden al enkele concrete initiatieven op dit vlak genomen. Het gebruik van ‘zacht water’ in de koeltoren, doordachte verversing van het water in de stoomketel en de recuperatie van stoomafblaas zorgden in totaal al voor een reductie van meer dan 20.000 m³ water per jaar.

In Geel wordt ook sterk ingezet op afvalpreventie en afvalsortering. Het gebruik van afvaleilanden in de kantoren en selectieve inzameling van glas, papier, diverse plastics zoals kunstofemmers en folie, PMD, hout en metaal voor recyclage zijn mooie voorbeelden hiervan. Vandaag gaat 0% van het afval naar een stortplaats. Van het niet-gevaarlijk afval wordt 50% gerecycleerd en 50% verbrand met energierecuperatie. Ook het merendeel van het gevaarlijk afval wordt verbrand met energierecuperatie.

Sanofi beseft dat het belangrijk is om het ecosysteem te beschermen. Daarom verbinden we ons ertoe om tegen 2025 op alle sites biodiversiteitsprogramma’s te realiseren. In april 2016 plaatste Sanofi Geel twee bijenkasten. Zo werken we mee aan het behoud van de bijenpopulatie en kunnen we jaarlijks genieten van een eigen honingopbrengst.

Een geïntegreerd milieu- energie- en veiligheidsmanagementsysteem helpt ons een passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. Om systematisch te streven naar betere milieuprestaties werd in oktober 2010 het milieumanagementsysteem ISO-14001 geïmplementeerd. In december 2015 werd dit aangevuld met een energiemanagementsysteem ISO-50001.

Deze website maakt gebruik van cookies om zijn publiek te meten en stelt ons in staat om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van deze cookies. Meer informatie gebruiksaanwijzing.

OK