Arts en patient in gesprek

Transparantie

Waarom is transparantie belangrijk?

Samenwerking tussen industrie, gezondheidszorgverleners en gezondheidszorgorganisaties is een cruciale noodzaak bij het mogelijk maken van de ontwikkeling en het effectieve gebruik van nieuwe geneesmiddelen en de vormgeving van de toekomst van onderzoek. Door hierbij meer transparantie te realiseren zijn reeds goedgereguleerde en legitieme relaties erop gericht om meer inzicht te krijgen in de samenwerking tussen industrie, gezondheidszorgverleners en gezondheidszorgorganisaties.

Wat is de verbintenis van Sanofi met betrekking tot transparantie?

Wij geloven dat transparantie een weerspiegeling is van geloofwaardigheid en vertrouwen in ons bedrijf genereert, en we zetten ons ervoor in om ons te houden aan alle toepasselijke regels en regelgeving met betrekking tot transparantie. Met ingang van juni 2016, en als lidbedrijf van EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations [Europese federatie van farmaceutische industrie en verenigingen], maakt Sanofi details bekend van haar samenwerkingen met gezondheidszorgverleners  en gezondheidszorgorganisaties  over heel Europa. De bekendmakingen omvatten waardeoverdrachten die hebben plaatsgevonden voor activiteiten zoals onderzoek en onderwijsbeurzen aan gezondheidszorgorganisaties en waardeoverdrachten aan individuele gezondheidszorgverleners  zoals het sponsoren van aanwezigheid bij educatieve bijeenkomsten, sprekershonoraria, adviesactiviteiten en adviesraden.

Waarom werken we samen met gezondheidszorgverleners en gezondheidszorgorganisaties?

De zorgverleners en zorgorganisaties waarmee we samenwerken, voorzien ons van waardevolle, onafhankelijke en deskundige kennis afgeleid uit hun klinische ervaring en hun ervaring op het gebied van ziektebehandeling. Deze expertise levert een aanzienlijke bijdrage aan onze inspanningen om de kwaliteit van de patiëntenzorg te verbeteren, wat voordelen biedt voor individuele personen en voor de maatschappij als geheel.

Gegevens over betalingen aan zorgverleners en gezondheidsorganisaties zijn terug te vinden op de website www.BeTransparant.be

Transparantie over onze activiteiten in Groot-Hertogdom Luxemburg

Deze website maakt gebruik van cookies om zijn publiek te meten en stelt ons in staat om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van deze cookies. Meer informatie gebruiksaanwijzing.

OK