Neem contact op met het team

 +32 2 710 54 00 -  info.belgium@sanofi.com

U bent journalist en heeft een vraag over Sanofi in België?
Neem dan contact op met het Communicatie team.

Afdeling Communicatie
Airport Plaza - Montreal Building
Leonardo Da Vincilaan 19 - 1831 Diegem (BE)

Sophie Van Wel
Communications Director Belgium
Claire Helleputte
Communications Manager Belgium

Wij doen ons best om alle vragen snel en persoonlijk te beantwoorden.
Hartelijk dank voor uw belangstelling voor Sanofi!

Bescherming van persoonlijke gegevens:

Sanofi verbindt zich ertoe de privacywetgeving in de communicatie met alle bezoekers van deze webpagina te respecteren. Uw e-mail en de inhoud daarvan worden uitsluitend gebruikt om te antwoorden op uw vraag. We zullen u geen enkele informatie sturen waar niet expliciet om gevraagd werd. Meer informatie over de bescherming van de persoonsgegevens, kan u vinden in de disclaimer.