We denken eraan om onszelf te beschermen door het dragen van veiligheidsgordels of het aanbrengen van zonnebrandcrème, maar we vergeten vaak onze vaccinatiestatus te controleren, hoewel vaccinatie een even belangrijke bescherming biedt.

Voor sommige ziekten biedt de vaccinatie in de kindertijd geen levenslange bescherming. Daarom is het aan te raden om u meermaals te laten vaccineren tegen bepaalde ziekten.1,2

Tegen tetanus, difterie en kinkhoest wordt aangeraden om zich te vaccineren tijdens de kindertijd tijdens de middelbare school, om de 10 jaar voor volwassenen en op een eenmalige basis zoals tijdens de zwangerschap.

Wanneer moeten vaccinaties worden gegeven tegen tetanus, difterie en kinkhoest?1,2

Vaccinatie van zuigelingen en kleine kinderen in de eerste 2 levensjaren

Herhaling bij kinderen (5-6 jaar), adolescenten (op 14 jaar) en volwassenen (elke 10 jaar vanaf 25 jaar)

Vaccinatie van zwangere vrouwen bij elke zwangeschap bij voorkeur tussen week 24 en 32

Wanneer u naar het buitenland gaat, is dit een goed moment om uw vaccinatiestatus te laten controleren en een herhaling van de vaccinatie tegen tetanus, difterie en kinkhoest te doen. Bezoek onze travelvaccines.be website voor meer informatie.

Symptomen

Tetanus is een ziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium tetani. Het gif dat door deze bacterie wordt gemaakt, kan spierkrampen en extreme spierstijfheid veroorzaken, met mogelijk fatale complicaties. Een infectie wordt meestal opgelopen via besmette aarde die in een snijwonde of ander letsel terechtkomt.3

Tetanus kan niet worden uitgeroeid door de blijvende aanwezigheid van de bacterie in ons leefmilieu.4

Difterie is een bacteriële infectie veroorzaakt door Corynebacterium difteriedie de neus, keel, huid en in zeldzame gevallen ook het hart kan aantasten. Zij wordt meestal verspreid door hoesten en niezen.3

Met de toename van reizen over de hele wereld zien we een heropleving van difterie in landen die normaal gesproken niet door deze ziekte worden getroffen.5,6

Kinkhoest (pertussis)is een zeer besmettelijke ziekte van de luchtwegen die wordt veroorzaakt door de bacterie Bordetella pertussis. De bacterie vermenigvuldigt zich bij voorkeur in de luchtpijp en de bronchiën met de productie van toxines die een luchtwegeninfectie veroorzaken gekenmerkt door frequente en langdurige hoestaanvallen. Het is een potentieel ernstige ziekte bij zuigelingen en meer kwetsbare personen.3

Er is een terugkerend risico op een epidemie om de 3 tot 5 jaar.7-11. Sinds 2014 worden in België jaarlijks meer dan 800 gevallen vastgesteld.12

Vaccinatie betekent jezelf beschermen, maar ook anderen beschermen

Deze ziekten zijn niet verdwenen, ze zijn nog steeds aanwezig in België. Bijvoorbeeld, tetanus kan niet worden uitgeroeid door de blijvende aanwezigheid van de bacterie C. tetani in ons leefmilieu.4

Wanneer je verschijnselen van difterie of kinkhoest hebt, kun je bovendien fungeren als een reservoir en de ziekte doorgeven aan de mensen om je heen en aan kwetsbare personen. Vaccineren beschermt niet alleen jezelf, maar beschermt ook anderen.13

Referencies :

 1. HGR 9141: Basisvaccinatieschema aanbevolen door de Hoge Gezondheidsraad –Maart 2019

 2. HGR 9110: Vaccinatie van volwassenen tegen kinkhoest. April 2014

 3. https://www.who.int/immunization/diseases/diphtheria/en/ (consulté le 26 juin 2020)

 4. Thwaites CL, Loan HT. Br Med Bull. 2015;116(1):69-77.

 5. ECDC. Annual epidemiological report for 2016. Stockholm: ECDC; 2018.

 6. Jané M, et al. Euro Surveill. 2018;23(13):17-00183.

 7. Liang JL, et al. MMWR Recomm Rep. 2018;67(2):1-44.

 8. CDC. Hamborsky J, et al. eds. 13th ed. Washington D.C. Public Health Foundation. 2015:261-278. https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/pert.html [bezocht op 02 juni 2020]

 9. Chen Z, He Q. Hum Vaccin Immunother. 2017;13(4):744-756.

 10. Forsyth KD, et al. Vaccine. 2018;36(48):7270-7275.

 11. CDC Pertussis. https://www.cdc.gov/pertussis/about/faqs.html [bezocht op 02 juni 2020].

 12. Sciensano. Surveillance épidémiologique de la coqueluche. Rapport annuel 2018

 13. https://www.zorgengezondheid.be/gezondheidsdoelstelling-vaccinaties [bezocht op 02 juni 2020]