Multiple Sclerose – ook wel afgekort als MS – is een chronische ziekte van het centraal zenuwstelsel.

Over Multiple Sclerose (MS)

De precieze oorzaak is niet gekend maar aangenomen wordt dat MS een auto-immuunziekte is waarbij de myeline beschadigd wordt door een ontstekingsproces. Myeline is de beschermende laag rond de zenuwen die dient als isolatiemateriaal en zorgt voor een snelle signaaloverdracht. Door de beschadiging van de myeline, kunnen signalen niet meer optimaal verzonden worden. Hierdoor kunnen klachten ontstaan, waaronder: motorische en coördinatieproblemen, blaas- en darmproblemen, vermoeidheid, sensitieve stoornissen (zoals tintelingen) en cognitieve problemen.

Ontsteking en degeneratie

Bij MS spelen twee ziekteprocessen een rol: ontsteking en degeneratie.

De ontstekingen zijn gericht tegen de myeline en kunnen zorgen voor het onverwacht optreden van klachten en symptomen. De ontstekingen veroorzaken littekens, sclerose. De klinische aanvallen worden gevolgd door een volledig of gedeeltelijk herstel, binnen enkele dagen tot enkele weken na de opstoot. De ontsteking kan restschade achterlaten, waardoor het functioneren vaak niet meer wordt zoals voorheen.

Anderzijds zorgt het proces van degeneratie ervoor dat de hoeveelheid zenuwweefsel geleidelijk afneemt, waardoor het centraal zenuwstelsel minder goed kan functioneren. Degeneratie van het zenuwweefsel treedt ook op bij andere aandoeningen, zoals bijvoorbeeld bij de ziekte van Parkinson. Degeneratie bij MS uit zich – in tegenstelling tot de ontstekingen – als een zeer langzame klinische achteruitgang.

Vormen van MS

Men noemt MS ook wel eens de ziekte met 1000 gezichten aangezien de symptomen erg uiteenlopend zijn, geen twee mensen met MS hebben precies dezelfde klachten.

Globaal worden er de volgende beloopsvormen beschreven:

    Relapsing Remitting MS kenmerkt zich door het optreden van terugvallen (of relapses) als gevolg van een ontstekingsproces. Vooral de eerste jaren van de ziekte worden gekenmerkt door de terugvallen en het herstel daarvan.

    Na verloop van tijd, is het mogelijk dat ook in de periodes tussen de terugvallen, het functioneren geleidelijk slechter wordt, met of zonder het optreden van terugvallen.

    Primaire Progressieve MS kenmerkt zich door de afwezigheid van terugvallen. Het ziektebeeld kent eigenlijk alleen een geleidelijke achteruitgang in functioneren.

    Deze zeldzame vorm van MS wordt gekenmerkt door aanval-en herstelperioden. Ondertussen vindt geleidelijke achteruitgang plaats. Progressieve Relapsing MS is dus een combinatie van Relapsing Remitting MS en progressieve MS.

SABE.SA.18.03.0140