Sanofi handelt op ethische en verantwoorde wijze om zowel vandaag als morgen een gezondheidspartner te zijn. Bij al onze activiteiten staat de patiënt centraal, vanuit een visie op duurzame ontwikkeling die draait rond de vier principes Patient, People, Ethics en Planet.

Ons engagement inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), dat bepalend is bij alles wat we ondernemen, berust op vier prioriteiten:

Patient

de patiënt staat centraal
binnen de activiteiten

People

onze collega’s en de lokale
gemeenschappen

Ethics

de morele principes die aan
de basis liggen van onze
beslissingen, keuzes en
handelingen

Planet

onze verplichting om
milieubewust te handelen
omdat het milieu ons allen
aanbelangt

Highlights

Milieubewust

Aangezien de productie van geneesmiddelen een impact heeft op eindige bronnen zoals energie, lucht en water, is de zorg voor het milieu van essentieel belang voor het succes van onze onderneming. Sanofi streeft er naar om zijn ecologische voetafdruk te verminderen voor een gezondere planeet, met de betrokkenheid van iedereen.

Engagement

Als partner in de gezondheid, wil Sanofi ook nauw betrokken zijn bij de lokale gemeenschappen en een duurzame bijdrage leveren aan de maatschappij.

Transparantie

Samenwerking tussen industrie, gezondheidszorgverleners en gezondheidszorgorganisaties is een cruciale noodzaak bij het mogelijk maken van de ontwikkeling en het effectieve gebruik van nieuwe geneesmiddelen en de vormgeving van de toekomst van onderzoek.

MAT-BE-2100226