Als partner in de gezondheid, wil Sanofi ook nauw betrokken zijn bij de lokale gemeenschappen en een duurzame bijdrage leveren aan de maatschappij.

Humanitaire programma’s

Sanofi voert al meer dan 20 jaar een wereldwijd, humanitair sponsorprogramma. Al deze activiteiten zijn gebundeld in de Sanofi Espoir Foundation.

Sanofi Espoir omvat programma’s over de hele wereld, in ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden, omdat ongelijke kansen overal voorkomen. Het actieprogramma heeft twee pijlers:

  • Lange termijn projecten en activiteiten op het gebied van preventie, training, educatieve en sociale ondersteuning om sociale ongelijkheid te verminderen en de levenssituatie te verbeteren.
  • Donatie van medicijnen en vaccins, bijvoorbeeld bij grote rampen.

Werknemers in actie

Het G.I.V.E. programma is wereldwijd een van onze meest successvolle vrijwilligersprogramma’s. G.I.V.E. verwijst als afkorting naar “Sanofi Genzyme Invests in Volunteer Efforts”, dat werd opgestart in 2005.

Via deze weg werden er duizenden uren gespendeerd aan vrijwilligerswerk voor non-profitorganisaties die uitgekozen werden door onze werknemers. Om teamwork aan te moedigen, vereist het G.I.V.E. programma dat werknemers in teams van minstens 4 personen samenwerken en tijd spenderen of sponsoractie opzetten voor een goed doel van hun keuze.

G.I.V.E. day in België

Ook in België nemen we enthousiast deel aan het G.I.V.E. programma door al meer dan 10 jaar de jaarlijkse “G.I.V.E. day” te organiseren.

Elk jaar nemen tientallen werknemers deel aan dit initiatief en werken ze een hele dag aan projecten voor profitorganisaties die uitgekozen werden door onze werknemers. Deze grote groep vrijwilligers biedt zo hun tijd aan om klusjes op te knappen die door de dagdagelijkse werking moeilijk in te plannen zijn. Daar bovenop ontvangt het gekozen goede doel ook een donatie uit het G.I.V.E. fonds dat ze vrij mogen besteden.

Samenwerken met stakeholders

Sanofi werkt samen met patiëntenorganisaties in 30 landen en heeft partnerships met internationale verenigingen die actief zijn in 160 landen. Vanzelfsprekend mag de samenwerking het beleid van deze verenigingen niet sturen en mag de promotie van geneesmiddelen nimmer het doel zijn.

Sanofi ondersteunt ook in België patiëntenorganisaties, zodat zij hun leden kunnen informeren en educeren over en ondersteunen bij hun aandoening. Door contacten met patiëntenverenigingen te onderhouden, begrijpt Sanofi bovendien de wensen en behoeften van patiënten beter.

Het Belgische transparantieregister betransparent.be brengt deze financiële ondersteuning tussen de industrie enerzijds en de zorgsverstrekkers en patiëntenorganisaties anderzijds in kaart.

MAT-BE-2100222