Aangezien de productie van geneesmiddelen een impact heeft op eindige bronnen zoals energie, lucht en water, is de zorg voor het milieu van essentieel belang voor het succes van onze onderneming. Als bedrijf streeft Sanofi er naar om zijn ecologische voetafdruk te verminderen voor een gezondere planeet, met de betrokkenheid van iedereen.

Hoe Sanofi zich inzet

1

CO2-neutraal zijn tegen 2030

2

Ecologische voetafdruk beperken

3

Milieuprofiel van onze producten verbeteren

Sanofi neemt actie om de verandering van het klimaat tegen te gaan door CO2-neutraal te zijn tegen 2030.

Verder streeft Sanofi naar een duurzaam beheer van grondstoffen en verbinden we ons ertoe het waterverbruik te reduceren met 25% tegen 2020 en duurzaam waterverbruik te verzekeren op alle sites tegen 2025.

Bij Sanofi Geel werden al enkele concrete initiatieven op dit vlak genomen.

Planet Mobilization Fund

Planet Mobilization Fund

In het kader van een reeds lang bestaande inzet om de ecologische voetafdruk van de producten en activiteiten van het bedrijf te beperken, heeft Sanofi een Planet Mobilization Fund van 3 miljoen euro gelanceerd om projecten die door Sanofi-medewerkers worden ingediend te ondersteunen. Deze projecten zullen verder bijdragen aan een gezonder milieu.

Met het project “Re-use treated water” krijgt onze vestiging in Geel finaciering van Sanofi. Het project, dat samen met twee andere Europese vestigingen werd ontwikkeld, wil gezuiverd afvalwater van de drie locaties recycleren om het direct ter plaatse te hergebruiken. De drie testinstallaties kunnen tot 220 miljoen liter water per jaar besparen. Dit komt overeen met bijna 70 Olympische zwembaden.

Bij Sanofi wordt ook sterk ingezet op afvalpreventie en afvalsortering. Het gebruik van afvaleilanden in de kantoren en selectieve inzameling van glas, papier, diverse plastics zoals kunstofemmers en folie, PMD, hout en metaal voor recyclage zijn mooie voorbeelden hiervan. In Geel gaat vandaag 0% van het afval naar een stortplaats. Van het niet-gevaarlijk afval wordt 40% gerecycleerd en 50% verbrand met energierecuperatie. Ook het merendeel van het gevaarlijk afval wordt verbrand met energierecuperatie.

Sanofi beseft dat het belangrijk is om het ecosysteem te beschermen. Daarom verbinden we ons ertoe om tegen 2025 op alle sites biodiversiteitsprogramma’s te realiseren. In april 2016 plaatste Sanofi Geel twee bijenkasten. Zo werken we mee aan het behoud van de bijenpopulatie en kunnen we jaarlijks genieten van een eigen honingopbrengst.

Een geïntegreerd milieu- energie- en veiligheidsmanagementsysteem helpt ons een passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. Om systematisch te streven naar betere milieuprestaties werd in oktober 2010 het milieumanagementsysteem ISO-14001 geïmplementeerd. In december 2015 werd dit aangevuld met een energiemanagementsysteem ISO-50001.

SABE.SA.18.03.0139