Samenwerking tussen industrie, zorgverleners en gezondheidsorganisaties is cruciaal voor de ontwikkeling en het effectief gebruik van nieuwe geneesmiddelen en voor toekomstig onderzoek. Deze samenwerkingsverbanden zijn wettelijk al sterk gereguleerd en door meer transparantie wil men de samenwerking tussen industrie, zorgverleners en gezondheidsorganisaties nog inzichtelijker maken.

Wat is de verbintenis van Sanofi met betrekking tot transparantie?

Wij geloven dat transparantie onze geloofwaardigheid en het vertrouwen in ons bedrijf versterkt en we streven ernaar om ons te houden aan alle regels en regelgeving die van toepassing zijn op transparantie. Vanaf juni 2016, en als lid van EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations [Europese federatie van farmaceutische industrie en verenigingen], maakt Sanofi details bekend over samenwerkingen met zorgverleners en gezondheidsorganisaties over heel Europa. De informatie heeft betrekking op waardeoverdrachten die hebben plaatsgevonden voor activiteiten zoals onderzoek en educatieve grants aan gezondheidsorganisaties en waardeoverdrachten aan individuele zorgverleners zoals sponsoring van deelname aan educatieve bijeenkomsten, sprekershonoraria, adviesactiviteiten en adviesraden.

Waarom werken we samen met zorgverleners en gezondheidsorganisaties?

De zorgverleners en gezondheidsorganisaties waarmee we samenwerken, voorzien ons van waardevolle, onafhankelijke en deskundige kennis op basis van hun klinische expertise en hun ervaring op het gebied van ziektebehandeling. Deze expertise levert een aanzienlijke bijdrage aan onze inspanningen om de kwaliteit van de patiëntenzorg te verbeteren en dat levert voordelen op voor zowel het individu als de maatschappij als geheel.

Gegevens over betalingen aan zorgverleners en gezondheidsorganisaties zijn terug te vinden op de website www.betransparant.be

Transparantie over onze activiteiten in Groot-Hertogdom Luxemburg

MAT-BE-2100225