Doordat mensen langer leven, steken meer en meer chronische ziekten de kop op. Nieuwe virussen en ziekten verschijnen terwijl ook oude vijanden zoals kanker blijven bestaan. Onze onderzoekers zijn gepassioneerd door wetenschap omdat we weten dat wat we vandaag doen, de levens van de mensen morgen zou kunnen verbeteren. Als partner in de gezondheidsreis van patiënten, werken we om wetenschappelijke kennis en medische vooruitgang te vertalen naar innovatieve therapieën voor de patiënten.

Innovatie bij Sanofi

Wij hebben ons onderzoek- en ontwikkelingsmodel aangepast om innoverende gezondheidsoplossingen voor patiënten te vinden. We investeren in multi-targeting therapieën waarmee we verschillende ziekten met één geneesmiddel kunnen genezen.

Sanofi werkt op combinatietherapieën om behandelingen meer effectief te maken
Sanofi stuwt de ontwikkeling van nieuwe biologische producten om precisiegeneesmiddelen te kunnen produceren
Sanofi doet baanbrekend onderzoek om het eventuele potentieel van gentherapie te ontsluiten
Sanofi maakt gebruik van artificiële intelligentie en innovatieve digitale technologiëen om de volgende generatie van therapeutische oplossingen aan te moedigen

Onze onderzoeksdomeinen

Sanofi werkt op zeven onderzoeksdomeinen om innovatieve oplossingen te vinden voor onvervulde (of onvoldoende vervulde) medische noden. Deze domeinen zijn :

Cardiovasculaire aandoeningen

Cardiovasculaire aandoeningen zijn de belangrijkste doodsoorzaak in België . Ons onderzoek focust zich op het ontwikken van nieuwe therapiëen die de onderliggende redenen van hartfalen, cardiomyopathie, hyperlipedemmie en vasculaire ziekten aanpakken.

Diabetes

Ongeveer 425 miljoen mensen hadden diabetes in 2015, en dit aantal zal naar schatting stijgen tot meer dan 640 miljoen in 2040. Ons werk focust op de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, inclusief behandelingen die verder gaan dan insuline vervangingende therapiëen. We werken ook op behandelingen die de complicaties van diabetes helpen voorkomen. We proberen ook de laatste digitale technieken en innovaties toe te passen binnen dit domein om zo de behandelingsoplossingen meer te personaliseren en te optimaliseren.

Vaccins en infectieziekten

In België ontwikkelt 1 op de 1000 personen met griep complicaties die leiden tot een hospitalisatie. Onze vaccins afdeling, Sanofi Pasteur, heeft een lange en erkende geschiedenis van baanbrekende ontdekkingen en ontwikkeling van vaccins die vele mensenlevens gered hebben. We hebben ook veel ervaring in behandelingen van infectieziekten zoals malaria.

Immunologie

Er zijn een belangrijk aantal auto-imuun en chronisch onstekingsziekten waarvoor vandaag nog geen oplossing bestaat. We willen behandelingen ontwikkelen voor imuun- of onstekingsziekte zoals reumatoide artritis, atopische dermatitis, astma en allergiëen. Terwijl momenteel de meeste behandelingen de ziekte trachten te controleren en te stabilizeren, proberen wij behandelingen te vinden die inwerken op de immunologische dysfunctie van de ziekte.

Oncologie

In de laatste 20 jaar hebben we grote vooruitgang gemaakt in de behandleing van kankers, maar we hebben de strijd nog niet gewonnen. Sanofi heeft veel ervaring met chemotherapie en kleine moleculen die de uitkomst voor patiënten heeft verbeterd of de progressie van de ziekte heeft vertraagd. Vandaag zet Sanofi zich in om de volgende generatie kankerbehandelingen te ontwikkelen.

Zeldzame ziekten

Het leven is een gezondheidstraject. Jammer genoeg start dat traject soms met een aangeboren en zeldzame genetische aandoening. Er zijn meer dan 7000 verschillende zeldzame ziekten in de wereld en de helft daarvan treft kinderen. Voor deze patiënten met weinig behandelingsopties willen we ook innovatieve behandelingen ontwikkelen. Onze focust ligt voornamelijk op de ziekte van Gaucher, Pompe, Fabry en Niemann-Pick type B.

Ontmoet onze wetenschappers

Pieter

Samuel

Over Nanobody® moleculen

Nanobody® moleculen zijn een nieuwe klasse van gepatenteerde therapeutische eiwitten gebaseerd op enkel-keten antilichaamfragmenten die de unieke structurele en functionele eigenschappen van natuurlijk voorkomende antilichamen met zware keten bevatten. Het gepatenteerde technologieplatform zorgt voor de snelle generatie en grootschalige productie van nieuwe biologische therapieën die potentieel hebben in diverse menselijke ziekten. De Nanobody technologie werd aanvankelijk ontwikkeld na de ontdekking dat camelidae (kamelen en lama’s) over volledig functionele antilichamen beschikken die geen lichte ketens bevatten. Deze zware-keten antilichamen bevatten een enkel variabel domein(VHH) en twee constante domeinen (CH2 en CH3). De gekloonde en geïsoleerde enkel variabele domeinen hebben een volledig antigeenbindend vermogen en zijn zeer stabiel. Deze enkel variabele domeinen met hun unieke structurele en functionele eigenschappen vormen de basis voor een nieuwe generatie van therapeutische moleculen, die “Nanobody moleculen” werden genoemd. Dankzij hun kleine omvang, unieke structuur en extreme stabiliteit, combineren Nanobody moleculen de voordelen van conventionele antilichaamgeneesmiddelen met de belangrijkste kenmerken van kleine moleculen.

Partnerschappen om de innovatie te versnellen

Geen enkele instelling, universiteit, overheid, bedrijf of land kan de wereldwijde gezondheidsproblemen alleen oplossen. Het is essentieel om van een grotere wetenschappelijke en medische gemeenschap deel uit te maken om de complexiteit van menselijke ziektes te kunnen begrijpen. Om deze uitdaging aan te gaan, hebben we ervoor gekozen samen te werken met alle partijen die ons kunnen helpen om deze nieuwe kennis in de praktijk te brengen. Dat betekent dat we in al onze vestigingen, in Noord-Amerika, Frankrijk, Duitsland, België en Azië samenwerken met patiënten en patiëntenverenigingen, ziekenhuizen, biotechbedrijven, onderzoekscentra en andere partijen. Zo kunnen we het grootste voordeel halen uit de wetenschap en het talent in de onderzoekssector. Hiermee willen we de tijd aanzienlijk beperken die nodig is tussen de ontdekkingen in laboratoria en de daadwerkelijke behandelingen voor patiënten.

Kunt u een innovatieve oplossing, project of product in Consumer Healthcare aanbieden, dan is CHC Open Innovation misschien de juiste partner om samen te werken. Klik hier om meer te weten: www.innovatewith.sanofi

De behoeften van patiënten beter begrijpen

Bij Sanofi zijn we ervan overtuigd dat, als we echt willen innoveren en patiënten betere therapeutische opties willen bieden, het noodzakelijk is om de behoeften van patiënten te begrijpen en de manier waarop de ziekte hun dagelijkse leven beïnvloedt. En wie kan de therapeutische tekorten beter begrijpen dan zij die met een bepaalde ziekte leven, of zij die hen vertegenwoordigen? Vanuit hun standpunt ontwikkelen we behandelingen die beter aan hun behoeften beantwoorden.

Onze doelstelling is om fundamenteel onderzoek en klinisch onderzoek aan elkaar te koppelen, om zo recente wetenschappelijke ontdekkingen eenvoudiger in te zetten bij de behandeling van patiënten. Zo kunnen we de behandelingen die het meest efficiënt blijken, sneller ter beschikking stellen. Om deze aanpak te doen slagen, is een nauwe samenwerking nodig tussen onze onderzoekers, artsen en de klinische onderzoekscentra.

Ethische innovatie

De ethische overwegingen spelen in elke fase van het onderzoek en de ontwikkeling een belangrijke rol. Sanofi heeft hiervoor normen uitgewerkt. Deze worden wereldwijd toegepast. We citeren er enkele aspecten uit:

  • In samenwerking met patiëntenorganisaties wordt het patiëntenperspectief van het ziektebeeld in kaart gebracht.

  • Onafhankelijke ethische commissies beoordelen alle onderzoeksprotocollen en commissies met experts letten erop dat de ethische principes bij het uitvoeren van klinische studies worden gerespecteerd.

  • Er wordt een afzonderlijke, onafhankelijke commissie opgericht die de mogelijkheid heeft om op elk moment onderzoeken te wijzigen, te onderbreken of stop te zetten.

Onze industriële activiteiten

Geel

De productiefaciliteit in Geel is ontworpen voor de productie van therapeutische eiwitten. De faciliteit, die oorspronkelijk één enkel product produceerde, heeft zich ontwikkeld tot een multi-productfaciliteit met zowel perfusie- als fed-batch celcultuurcapaciteit, en bijhorende zuiveringstreinen, voor de productie van enzymen en monoklonale antilichamen.

SABE.SA.18.03.0139