Twee wetenschappers
2018-03-01MMMM YYYY
Wetenschap en innovatie
Doordat mensen langer leven, steken meer en meer chronische ziekten de kop op. Nieuwe virussen en ziekten verschijnen terwijl ook oude vijanden zoals kanker blijven bestaan.

Onze onderzoekers zijn gepassioneerd door wetenschap omdat we weten dat wat we vandaag doen, de levens van de mensen morgen zou kunnen verbeteren. Als partner in de gezondheidsreis van patiënten, werken we om wetenschappelijke kennis en medische vooruitgang te vertalen naar innovatieve therapiënen voor de patiënten.

Innovatie bij Sanofi

Wij hebben ons onderzoek- en ontwikkelingsmodel aangepast om de ontwikkeling van innoverende gezondheidsoplossingen voor patiënten te vinden. We investeren in multi-targeting therapieën waarmee we verschillende ziekten met één geneesmiddel kunnen genezen.

 • Sanofi werkt op combinatie therapieën om behandelingen meer effectief te maken
 • Sanofi stuwt de ontwikkeling van nieuwe biologische producten om precisie geneesmiddelen te kunnen produceren
 • Sanofi doet baanbrekend onderzoek om het eventuele potentieel van gentherapie te ontsluiten
 • Sanofi maakt gebruik van artificiële intelligentie en innovatieve digitale technologiëen om de volgende generatie van therapeutische oplossingen die patiënten de mogelijkheid geven om hun chronische ziekten beter te kunnen managen, aan te moedigen

Onze onderzoeksdomeinen

Sanofi werkt op zeven  onderzoeksdomeinen om innovatieve oplossingen te vinden voor onvervulde (of onvoldoende vervulde) medische noden.  Deze domeinen zijn :

 • Cardiovasculaire aandoeningen : Cardiovasculaire aandoeningen zijn de belangrijkste doodsoorzaak in België . Ons onderzoek focust zich op het ontwikken van nieuwe therapiëen die de onderliggende redenen van hartfalen, cardiomyopathie, hyperlipedemmie en vasculaire ziekten aanpakken. 
 • Diabetes :  Ongeveer 425 miljoen mensen hadden diabetes in 2015, en dit aantal zal naar schatting stijgen tot meer dan 640 miljoen in 2040.. Ons werk focust op de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, inclusief behandelingen die verder gaan dan insuline vervangingende therapiëen. We werken ook op behandelingen die de complicaties van diabetes helpen voorkomen. We proberen ook de laatste digitale technieken en innovaties toe te passen binnen dit domein om zo de behandelingsoplossingen meer te personaliseren en te optimaliseren.
 • Vaccins en infectieziekten :  een veelvoorkomende infectieziekte zoals de griep veroorzaakte in België in 2015 zo’n 4.400  doden. Onze vaccins afdeling, Sanofi Pasteur, heeft een lange en erkende geschiedenis van baanbrekende ontdekkingen en ontwikkeling van vaccins die vele mensenlevens gered hebben. We hebben ook veel ervaring in behandelingen van infectieziekten zoals malaria. 
 • Immunologie Er zijn een belangrijk aantal auto-imuun en chronisch onstekingsziekten waarvoor vandaag nog geen oplossing bestaat. We willen behandelingen ontwikkelen voor imuun- of onstekingsziekte zoals reumatoide artritis, artopische dermatitis, astma en allergiëen. Terwijl momenteel de meeste behandelingen de ziekte trachten te controleren en te stabilizeren, proberen wij behandelingen te vinden die inwerken op de immunologische dysfunctie van de ziekte. 
 • Oncologie : In de laatste 20 jaar hebben we grote vooruitgang gemaakt in de  behandleing van kankers, maar we hebben de strijd nog niet gewonnen. Sanofi heeft veel ervaring met chemotherapie en kleine moleculen die de uitkomst voor patiënten heeft verbeterd of de progressie van de ziekte heeft vertraagd. Vandaag zet Sanofi zich in om de volgende generatie kankerbehandelingen te ontwikkelen.
 • Zeldzame ziekten.: het leven is een gezondheidstraject. Jammer genoeg start dat traject soms met een aangeboren en zeldzame genetische aandoening. Er zijn meer dan 7000 verschillende zeldzame ziekten in de wereld en de helft daarvan treft kinderen. Voor deze patiënten met weinig behandleingsopties willen we ook innovatieve behandelingen ontwikkelen. Onze focust ligt voornamelijk op de ziekte van Gaucher, Pompe, Fabry en Niemann-Pick type B.

Partnerschappen om de innovatie te versnellen

Geen enkele instelling, universiteit, overheid,bedrijf of land kan de wereldwijde gezondheidsproblemen alleen oplossen. Het is essentieel om van een grotere wetenschappelijke en medische gemeenschap deel uit te maken om de complexiteit van menselijke ziektes te kunnen begrijpen.Om deze uitdaging aan te gaan, hebben we ervoor gekozen samen te werken met alle partijen die ons kunnen helpen om deze nieuwe kennis in de praktijk te brengen.Dat betekent dat we in al onze vestigingen, in Noord-Amerika, Frankrijk, Duitsland, België en Azië samenwerken met patiënten en patiëntenverenigingen, ziekenhuizen, biotechbedrijven, onderzoekscentra en andere partijen. Zo kunnen we het grootste voordeel halen uit de wetenschap en het talent in de onderzoekssector. Hiermee willen we aanzienlijk de tijd beperken die nodig is tussen de ontdekkingen in laboratoria en de daadwerkelijke behandelingen van patiënten.

Kunt u een innovatieve oplossing, project of product in Consumer Healthcare aanbieden, dan is CHC Open Innovation misschien de juiste partner om samen te werken. Klik hier om meer te weten: www.innovatewith.sanofi

De behoeften van patiënten beter begrijpen

Bij Sanofi zijn we ervan overtuigd dat, als we echt willen innoveren en patiënten betere therapeutische opties willen bieden, het noodzakelijk is om de behoeften van patiënten te begrijpen en de manier waarop de ziekte hun dagelijkse leven beïnvloedt. En wie kan de therapeutische tekorten beter begrijpen dan zij die met een bepaalde ziekte leven, of zij die hen vertegenwoordigen? Vanuit hun standpunt ontwikkelen we behandelingen die beter aan hun behoeften beantwoorden.

Onze doelstelling is om fundamenteel onderzoek en klinisch onderzoek aan elkaar te koppelen, om zo recente wetenschappelijke ontdekkingen eenvoudiger in te zetten bij de behandeling van patiënten. Zo kunnen we de behandelingen die het meest efficiënt blijken, sneller ter beschikking stellen. Om deze aanpak te doen slagen, is een nauwe samenwerking nodig tussen onze onderzoekers, artsen en de klinische onderzoekscentra.

Ethische innovatie

De ethische overwegingen spelen in elke fase van het onderzoek en de ontwikkeling een belangrijke rol. Sanofi heeft hiervoor normen uitgewerkt. Deze worden wereldwijd toegepast. We citeren er enkele aspecten uit:

 • In samenwerking met patiëntenorganisaties wordt het patiëntenperspectief van het ziektebeeld in kaart gebracht.
 • Onafhankelijke ethische commissies beoordelen alle onderzoeksprotocollen en commissies met experts letten erop dat de ethische principes bij het uitvoeren van klinische studies worden gerespecteerd.
 • Er wordt een afzonderlijke, onafhankelijke commissie opgericht die de mogelijkheid heeft om op elk moment onderzoeken te wijzigen, te onderbreken of stop te zetten.

Deze website maakt gebruik van cookies om zijn publiek te meten en stelt ons in staat om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van deze cookies. Meer informatie gebruiksaanwijzing.

OK